Web-Patient er et online system til sikker og fortrolig udveksling af oplysninger mellem patient og praktiserende læge om patientens helbred og helbredsoplysninger. Systemet er fuldt integreret med lægens computersystem, således at dine målinger/indberetninger til systemet placeres direkte i din personlige journal hos lægen. Det er Dansk Medicinsk Data Distribution (DMDD) der driver og vedligeholder systemet.
Følgende skemaer er aktuelt tilgængelige på Web-Patient:

  • Hjemmeblodtryksmålinger
  • Astmadagbog
  • Depressionsskema
  • Angstskema
  • Stressskema
  • Væske-/vandladningsskema
  • DAN-PSS skema (Dansk Prostata Symptom Scorings-skema)
  • Hovedpinedagbog
  • Vægtkontrol
  • … og flere andre – der kommer løbende nye skemaer

SÅDAN FOREGÅR DET
Når du har aftalt med lægen at du skal udfylde et skema forud for en konsultation eller årskontrol, bestiller lægen det pågældende skema til dig elektronisk. Du modtager herefter automatisk en e-mail og SMS med et link til Web-Patient og vejledning til hvordan det pågældende skema udfyldes. Du logger ind på Web-Patient med dit NemID og når du er færdig med at udfylde skemaet skal du klikke på ikonet “send til lægen”. Ved din opfølgende kontrol kan vi herefter sammen anvende dine indsendte resultater som udgangspunkt for din behandling eller videre udredning.

Du kan læse mere om Web-Patient, se hjælpevideoer og andet her