KONTAKTOPLYSNINGER TIL PSYKOLOGER
Du kan finde en liste over alle psykologer samt deres kontaktoplysninger og ventetider på app’en “MinSundhed” eller på sundhed.dk under “Find behandler” se her.
Du kan lave en mere detaljeret søgning efter psykologer i Danmark her.

Der er mange muligheder for at få hjælp til psykologbehandling, læs om de forskellige muligheder nedenfor.

HENVISNING FRA LÆGEN
Sygesikringen giver tilskud til psykologhjælp, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier:

 1. Røveri, volds- og voldtægtsofre
 2. Trafik- og ulykkesofre
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Pårørende ved dødsfald
 7. Personer, der har forsøgt selvmord
 8. Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge
 9. Personer, der inden det fyldte 18. år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb
 10. Personer der har en let til moderat depression og på henvisningstidspunktet er fyldt 18 år
 11. Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, og på henvisningstidspunktet er i aldersgruppen 18 til og med 38 år.

Behandlingen skal ydes af en psykolog, der har tilsluttet sig den gældende overenskomst mellem Sygesikringen og Dansk Psykolog Forening. Tilskuddet udgør 60% af psykologens honorar. Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer. Personer som behandles for depression eller angst kan dog genhenvises, således at tilskud ydes for op til 24 konsultationer i alt. Lægehenvisningen til henvisningsgruppe 1-8 skal normalt udstedes senest 6 måneder efter, at den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte og kan ikke udstedes senere end 12 måneder efter begivenheden.

Vederlagsfri ordning: Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat depression eller angst kan få gratis psykologbehandling ved henvisning fra egen læge.

FORSIKRING
Nogle forsikringsselskaber dækker visse former for kriseterapi. Det kan også være du har en sundhedsforsikring via dit arbejde som dækker psykologbehandling. Såfremt forsikringen kræver henvisning fra lægen, og du ikke opfylder ovenstående kriterier for henvisning til psykolog via Sygesikringen, skal forsikringen betale for henvisningen.

ARBEJDSPLADS
Nogle arbejdspladser tilbyder samtaler ved erhvervspsykolog.

FAGFORENING
Nogle fagforeninger dækker helt eller delvist psykologbehandling hvis der er tale om en arbejdsbetinget krise.

ANDRE MULIGHEDER FOR PSYKOLOGBEHANDLING HERUNDER GRATIS FORLØB

 • Gruppeforløb ved Aarhus kommune:
  Aarhus kommune tilbyder gratis sundhedstilbud i form af stresshåndteringskursus, forløb for borgere med let-moderat depression og rehabiliteringstilbud til psykisk sårbare voksne fx ADHD samt til pårørende til kronisk syg borger, se mere her på hjemmesiden under menupunktet Patientvejl. og Sundhedstilbud.
 • Gratis psykologbehandling til unge med psykiske problemer i hverdagen:
  Aarhus kommune tilbyder 5 gratis psykologsamtaler til unge mellem 15-27 år, læs mere her.
 • Ensommig.net er et online-univers til børn mellem 12 – 17 år, der er tæt på et menneske med psykisk sygdom, læs mere her
 • Gratis psykologhjælp til studerende:
  Hos Studenterrådgivningen kan du få gratis hjælp til at trives i dit studieliv. Du skal blot være studieaktiv på en videregående, SU-godkendt uddannelse, læs mere her.
 • Internetpsykiatrien.dk:
  Internetbaseret behandling af panikangst, socialangst, enkeltfobier eller let til moderat depression (> 18 år), læs mere her.
 • Gratis online-forløb om angst på mindhelper.dk, læs mere her
 • Gratis psykologsamtaler til ældre mhp. øget trivsel og livskvalitet:
  Aarhus kommune tilbyder gratis psykologsamtaler til borgere der får hjælp fra hjemmeplejen, bor på plejehjem eller kommer i en af sundhedscentrene, læs mere her.
 • PsykInfo Midt:
  Region Midtjyllands Psykiatriske Informationscenter er stedet hvor du kan få viden om de tilbud der gives til borgere med en psykisk sygdom, kontakt 78 47 04 50 eller læs mere her.
 • Sorg og selvhjælpsgrupper:
  Få et overblik over nogle af mulighederne hos forskellige organisationer i Aarhus Kommune, læs mere her.
 • Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym chatsamtale med en præst på nettet. Det er et gratis tilbud om støtte, trøst og samtale enten online eller ansigt til ansigt med præster der er tilknyttet de enkelte kirker se her.
 • Kom Videre Mand:
  Gruppeforløb for mænd i krise fx ved skilsmisse, stress, ledighed eller sygdom, læs mere her.