Har du fået diagnosen funktionel lidelse anbefaler vi en årskontrol for at sikre at du fortsat får den mest optimale behandling. Vi vil typisk ligge kontrollen omkring september måned.

Redsskabssamling fra Sundhedsstyrelsen, se her

NYTTIG INFORMATION OM FUNKTIONEL LIDELSE:

  • Klinik for funktionelle lidelser på Aarhus Universitetshospital, se her
  • Folkeoplysningspjece om funktionelle lidelser, se her
  • Video der forklarer filtermodellen, se her
  • Behandlingsmanual til gradueret genoptræning, se her
  • Ugeskemaer som led i udredning og behandling, se her
  • Lydfiler til øvelser fx STOP-øvelsen, se her
  • Information om funktionelle lidelser fra Patienthåndbogen, se her