Behov for praktisk hjælp, hjælp til personlig pleje, hjælpemidler eller madservice, kontakt visitator i Aarhus Kommune på 87 13 16 00.

Vi tilbyder årligt lægebesøg i hjemmet hos skrøbelig patienter > 75 år, kontakt klinikken for at aftale tid. Vi anbefaler at pårørende og evt. hjemmepleje deltager når relevant.

Aarhus kommune tilbyder også løbende gratis psykologsamtaler til ældre samt til pårørende samt rådgivning fra pårørendevejledere, kontakt Aarhus kommune på 87 13 16 00.

Sjælesorg.nu er folkekirkens tilbud om en fortrolig og anonym chatsamtale med en præst på nettet. Det er et gratis tilbud om støtte, trøst og samtale enten online eller ansigt til ansigt med præster der er tilknyttet de enkelte kirker se her.

Pårørendeguide fra Ældresagen, læs den her

Aktiviteter på folkehusene (tidligere lokalcentre), se her

Lokale dagscentre, se her
– Nord – Trige
– Christiansbjerg – Vejlby
– Midt – Møllestien
– Marselis – Marselisborgcentret
– Vest – Tilst
– Viby-Højbjerg – Skåde
– Syd – Kolt-Hasselager

Træning, rehabiliteringsophold eller korttidsplads, se her

Afløsning og aflastning, se her

Lokale plejehjem/plejeboliger, se her

Lokale ældreboliger, se her