Har du diabetes type 2 anbefaler vi en årskontrol for at sikre at du fortsat får den mest optimale behandling. Vi vil typisk ligge kontrollen omkring oktober-november og samtidig tilbyde dig vaccination for influenza.

MÅLET MED AT BEHANDLE DIABETES ER:

  • At undgå at du får hjerte-kar sygdom herunder blodpropper samt komplikationer fra øjne, nyrer og fødder. Husk derfor også den årlige kontrol ved øjenlæge mhp. at forebygge forandringer på nethinden samt gå til fodterapeut ved behov.
  • At undgå at du får symptomer på højt eller lavt blodsukker.
  • At du bevarer en god livskvalitet og at du lever længere.

I forbindelse med årskontrollen for diabetes vil vi lave en elektronisk forløbsplan. Forløbsplanen giver dig adgang til information om din sygdom. Hensigten med forløbsplanen er, at sikre overblik og viden om egen sygdom og behandling.

Når vi har lavet forløbsplanen, vil du selv kunne se din plan ved at trykke her, når du er logget på med din NemID. Du kan med fordel udprinte et eksemplar og tage det med til årskontrollen ved lægen.

DIABETESSKOLE:
Vi anbefaler at alle nydiagnosticerede patienter med diabetes type 2 kommer på diabetesskole, hvor du lærer om sygdommen, mulige følgevirkninger og behandlingsmuligheder med særlig fokus på hvad du selv kan gøre for at forbedre din sukkersyge. Diabetesskole tilbydes jævnligt på forskellige hospitaler i Region Midtjylland. Det er også muligt at komme på diabetesskole igen, hvis du har brug for at få genopfrisket din viden om sukkersyge.

NYTTIG INFORMATION OM DIABETES TYPE 2:

  • Små artikler og videoer til patienter med diabetes type 2 og pårørende fra forløbsplan, se her
  • Generel information om diabetes type 2 fra Patienthåndbogen, se her
  • Fakta om diabetes type 2 fra Diabetesforeningen, se her
  • Skema til blodsukkermåling, se her
  • Gratis diabetes-forløb med træning og vejledning i Aarhus kommune, se her
  • Gratis livstilsophold på Livstilscenter Brædstrup. Intensivt livstilsforløb for personer med bl.a. diabetes som ønsker at ændre livssil, se her.
  • Gratis teststrimler til blodsukkerapparat ansøges ved Aarhus kommune, se her