PRISER FOR PRIVATE KONSULTATIONER INKL. MOMS PR. 1. JANUAR 2020:

 • Helbredsattest til kørekort 500,00 kr.
 • Ekstra erklæring ved forlængelse af kørekort hos patienter, som får medicin mod sukkersyge, som kan give for lavt blodsukker 350,00 kr.
 • Ansøgning om parkeringskort til handicappede 500,00 kr.
 • Frihåndsattest 500,00 kr.
 • Mulighedserklæring (arbejdsgiver skal betale denne) 650,00 kr.
 • Henvisning/lægeerklæring af patienter til private ydere af sundhedsydelser, hvor forsikringer ønsker disse, og hvor der ikke kunne have været henvist til behandler dækket af sygesikringen 500,00 kr.
 • Fremtidsfuldmagt 750,00 kr.
 • Værgemålsattest 750,00 kr.
 • Rejsemedicinsk konsultation 350,00 kr.
 • Vaccinationsgebyr 200,00 kr. pr. stik
 • Influenza vaccination inkl. vaccinens pris (dog ikke pensionister og kronikere) 250,00 kr.
 • Medicinattest (hvis din medicin eller dit rejsemål ikke er omfattet af apotekets pillepas) 350,00 kr.
 • Dykkerattest, alm. 500,00 kr.
 • Dykkerattest, udvidet 750,00 kr.
 • Lægeattest til USA ved fx studierejse excl. vaccinationer og evt. blodprøver 1500,00 kr.
 • Rejseafbestillingsattest 650,00 kr.
 • Øvrige attester honoreres efter tidstakst eller fastsat honorar

GRUPPE 2 PATIENTER:

 • Gruppe 2 patienter – Konsultation 350,00 kr. – Årskontrol 450,00 kr.
 • Privatkonsultation fx udlændinge uden for Norden som ikke har blåt sygesikringskort 500,00 kr.

GEBYR VED UDEBLIVELSE, DER OPKRÆVES 350,00 KR. VED UDEBLIVELSE FRA PRIVATE KONSULTATIONER FX:

 • Kørekortattest
 • Lægeerklæring/frihåndsattest
 • Forsikringsattest
 • Funktionsattest
 • Rejsemedicinsk konsulation
 • Vaccinationationer