Aarhus kommune og Region Midtjylland har flere sundhedstilbud rettet mod at forebygge sygdomme og leve sundere. Du kan også finde patientuddannelser for borgere med kroniske sygdomme. Samt tilbud om rådgivning og hjælp til pårørende.

Se aktuelle sundhedstilbud fra Aarhus kommune her
Se aktuelle sundhedstilbud fra Region Midt og Aarhus kommune på sundhed.dk her

Se rehabiliteringstilbud til psykisk sårbare voksne på Aarhus kommunens hjemmeside her

Se livstilsophold på Livstilscenter Brædstrup her. Målgruppen er personer med overvægt (BMI>30), diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller ufrivillig barnløshed pga. overvægt som ønsker at ændre livsstil.