SYGEPLEJERSKE
Henriette Kristensen
Du kan bestille tid hos sygeplejersken til:

  • Forprøver til årskontroller og helbredsundersøgelse
  • Kontrol af blodtryk, blodprøver, sår, ører mv. efter aftale med lægen
  • Livsstilsrådgivning incl. vægttab og rygestopforløb
  • 1. Graviditetsundersøgelse
  • Børneundersøgelser 2 år og 3 år
  • Injektioner fx B12-vitamin
  • INR kontrol
  • Årskontrol af stofskiftesygdom

Konsultationssygeplejerske i klinikken siden 2023. Uddannet sygeplejerske i 2016. Har en bred erfaring fra dagkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital samt forskellige medicinske og psykiatriske afdelinger samt hjemmeplejen. Hun er mor til Alma og Karl.

SEKRETÆR
Mette Kolland

  • Sidder dagligt ved telefonen og varetager primært sekretæropgaver
  • Hjælper til i laboratoriet med fx blodprøvetagning, vaccinationer, behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner samt test for kønssygdomme

Lægesekretær i klinikken siden 2023. Uddannet social – og sundhedsassistent i 2009. Har en bred erfaring fra arbejde på forskellige plejehjem. Hun er mor til Victor.

PRAKSISASSISTENT
Sofie

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.

PRAKSISASSISTENT
Aurora

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.

PRAKSISASSISTENT
Marie Louise

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.

PRAKSISASSISTENT
Julian

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.