KLINIKASSISTENT
Anne-Maj Nielsen
Du kan bestille tid hos klinikassistenten til:

 • Forprøver til årskontroller og helbredsundersøgelse
 • Kontrol af blodtryk, blodprøver, sukkersyge, astma, KOL, hypertension, sår, ører mv. efter aftale med lægen
 • Livsstilsrådgivning incl. vægttab og rygestopforløb
 • 1. Graviditetsundersøgelse
 • Børneundersøgelser 2 år og 3 år
 • Injektioner fx B12-vitamin
 • INR kontrol
 • Rejsemedicinsk vejledning og vaccination, se mere under menupunktet Rejser

Ansat i klinikken siden 2017. Uddannet social- og sundhedsassistent i 2016. Har erfaring fra hjerteafdelingen, diabetes- og mavetarm-afdelingen i Silkeborg samt hjemmeplejen og de kommunale akutpladser. Desuden uddannet gastronom. Hun er gift og mor til 2 drenge.

SEKRETÆR
Annette Larsen

 • Sidder dagligt ved telefonen og varetager primært sekretæropgaver
 • Hjælper til i laboratoriet med fx blodprøvetagning, vaccinationer, behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner samt test for kønssygdomme
 • Har interesse og kurser i samtaleterapi ved akut krise og psykiske problemer

Ansat i klinikken siden 2016. Uddannet lægesekretær fra 2012. Hun er gift og mor til en pige og en dreng.

PRAKSISASSISTENT
Naja Winther

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.