SYGEPLEJERSKE
Henriette Kristensen – Starter i klinkken d. 1. marts 2023
Du kan bestille tid hos sygeplejersken til:

  • Forprøver til årskontroller og helbredsundersøgelse
  • Kontrol af blodtryk, blodprøver, sår, ører mv. efter aftale med lægen
  • Livsstilsrådgivning incl. vægttab og rygestopforløb
  • 1. Graviditetsundersøgelse
  • Børneundersøgelser 2 år og 3 år
  • Injektioner fx B12-vitamin
  • INR kontrol

Ansat i klinikken siden 2023. Uddannet sygeplejerske i 2016. Har en bred erfaring fra dagkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital samt forskellige medicinske og psykiatriske afdelinger samt hjemmeplejen. Hun har en kæreste og er mor til 1 pige og 1 dreng.

SEKRETÆR
Annette Larsen

  • Sidder dagligt ved telefonen og varetager primært sekretæropgaver
  • Hjælper til i laboratoriet med fx blodprøvetagning, vaccinationer, behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner samt test for kønssygdomme
  • Har interesse og kurser i samtaleterapi ved akut krise og psykiske problemer

Ansat i klinikken siden 2016. Uddannet lægesekretær fra 2012. Hun er gift og mor til en pige og en dreng.

PRAKSISASSISTENT
Sofie

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.

PRAKSISASSISTENT
Marie Louise

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.