Vi følger anbefalingerne fra de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen medicin (DSAM), mhp. ikke at udskrive cannabis som medicin af hensyn til patienternes sikkerhed. Læs den faglige begrundelsen her.