ALKOHOLPROBLEMER KAN HAVE FORSKELLIGE SVÆRHDSGRADER

Et stort alkoholforbrug (storforbrug) er:
– et forbrug over 10 genstande per uge
– kan føre til mere end 200 legemlige og psykiske sygdomme og kaldes ofte et risikofyldt forbrug
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser at cirka 860.000 danskere har et storforbrug af alkohol dvs. ca. 15% af voksne danskere.

Et skadeligt forbrug er:
– et alkoholforbrug, der er så stort, at det har medført en alkoholskade fx spirituskørsel eller helbredsproblemer
Tal fra Sundhedsstyrelsen viser at cirka 585.000 danskere har et skadeligt forbrug, dvs., et forbrug, hvor man begynder at opleve de første skader, det gælder altså hele 10% af den voksne befolkning i Danmark.

Alkoholafhængighed:
– er når man ikke mere har kontrol over sit forbrug af alkohol
– indebærer blandt andet ubehagelige og i værste fald livstruende symptomer (abstinenser), når man forsøger at holde op med at drikke
– påvirker forholdet til ens familie, venner og kolleger og fører til ensomhed

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser at cirka 4% af den voksne befolkning antages at have udviklet en egentlig afhængighed af alkohol, hvor det er svært at sænke forbruget igen uden hjælp.

Alkoholafhængighed har mange sociale konsekvenser med risiko for at miste arbejde, blive skilt og føre til dårlig økonomi. De fleste mennesker kan udvikle alkoholafhængighed, hvis alkoholforbruget er stort og varer i lang tid. Hvor meget og hvor lang tid man skal drikke, før man bliver afhængig varierer fra person til person. Arvelighed spiller ind på, hvor hurtigt man udvikler afhængighed og måske også på, hvor svært afhængig, man bliver.

BEHANDLING ER GRATIS OG LET TILGÆNGELIG OG DU KAN VÆRE ANONYM
Alkolinjen se her – Eller ring på 80 200 500
Find alle AA-møder i Danmark her
Liste over AA-møder i Aarhus findes her
Alkoholbehandlingsitlbud i Aarhus kommune findes her – Eller ring på 87 13 21 00