Sundhedsstyrelsen forventer, at der henover efteråret og vinter vil ske en opblussen i epidemien med covid-19 ligesom vi har set de foregående år.

Den beskyttelse mod covid-19 vi har i Danmark er aftagende, fordi det er længe siden, at de fleste er blevet vaccineret. Derfor anbefaler vi vaccination af personer på 50 år og derover samt udvalgte risikogrupper for at forebygge alvorlig sygdom, indlæggelse og død.

Vi vaccinerer uden tidsbestilling alle hverdage kl. 8.00-15.30 (fredag til kl. 12).
Personer som af helbredsmæssige årsager ikke kan komme i klinikken tilbydes gratis vaccination i hjemmet, ring til klinikken og bestil en tid.

Læs mere om COVID-19 og se om du er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination på Sundhedsstyrelsens hjemmeside klik her eller se listen herunder – er du i tvivl om du er omfattet, kan du spørge lægen fx. pr. mail.

Tilbuddet om gratis COVID-19 vaccination fra 1. oktober 2022 omfatter følgende risikogrupper:

  • Patienter > 50 år
  • Personale i sundheds- og plejesektoren samt visse dele af socialområdet
  • Gravide (uanset trimester)
  • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:

– Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft

– Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)

– Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)

– Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation

– Kronisk nyre- eller leversygdom

– Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko

– Svær overvægt (BMI over 35)

– I behandling for kræftsygdom

– Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand

– Alvorlige neurologiske sygdomme

– Alvorlige reumatologiske sygdomme

– Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug

– Downs syndrom

– Personer der bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt