SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Louise Søgaard Selmer (født 1982)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2010
 • Speciallæge i Almen Medicin 2018
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 2 piger

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Pia Krebs Hessellund (født 1972)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2003
 • Speciallæge i Almen Medicin 2012
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 3 drenge

UDDANNELSESLÆGER

Klinikken deltager i videreuddannelsen af yngre læger. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital. Formålet er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. Dette er både udfordrende og inspirerende til gavn for patienterne, de yngre læger og os. Uddannelseslægen er typisk ansat i klinikken i 6 måneder. Vi håber at I vil tage godt imod dem.

Læge Anne Sofie Lundberg (født 1989)
Hoveduddannelse fase 1

 • Læge fra Aarhus Universitet 2017

  Har tidligere arbejdet på:
 • Neurologisk afdeling, Viborg Sygehus
 • Akutmodtagelsen, Randers Sygehus
 • Klinisk farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Almen praksis i Hammel og Skødstrup
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Gift og mor til 2 piger

Læge Anne Sofie Kjær (født 1987)
Intro-læge – Er aktuelt på barsel

 • Læge fra Aarhus Universitet 2016

  Har tidligere arbejdet på:
 • Afd. for infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Medicinsk afdeling, Holstebro Sygehus
 • Almen praksis i Holstebro
 • Gift og mor til 1 pige