SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Louise Søgaard Selmer (født 1982)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2010
 • Speciallæge i Almen Medicin 2018
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 2 piger

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Pia Krebs Hessellund (født 1972)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2003
 • Speciallæge i Almen Medicin 2012
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 3 drenge

UDDANNELSESLÆGER

Klinikken deltager i videreuddannelsen af yngre læger. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital. Formålet er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. Dette er både udfordrende og inspirerende til gavn for patienterne, de yngre læger og os. Uddannelseslægen er typisk ansat i klinikken i 6 måneder. Vi håber at I vil tage godt imod dem.

Læge Nanna Astrup (født 1992)
KBU-Læge (Klinisk Basis Uddannelse)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2020

Har tidligere arbejdet på:

 • Akutmodtagelsen Aarhus Universitetshospital

Læge Marlene Lauge Thomassen
KBU-Læge (Klinisk Basis Uddannelse)
Marlene er i klinikken mandage, onsdage og fredage fra d. 17/2-2021 – 31/1-2022

 • Læge fra Aarhus Universitet 2017

  Har tidligere arbejdet på:
 • Akutmodtagelsen, Aarhus Sygehus

Læge Anne Sofie Lundberg
Er i gang med speciallægeuddannelsen til at blive praktiserende læge
Anne Sofie kommer retur til klinikken en dag om måneden mens hun er under uddannelse på forskellige sygehusafdelinger.

LÆGESTUDERENDE

Klinikken deltager i uddannelse af lægestuderende. Den lægestuderende er interesseret i at følge med i så meget af arbejdet i praksis som muligt og er omfattet af samme tavshedspligt, som det øvrige personale. Sig venligst til hvis du ikke ønsker at studenten overværer konsultationen. Den lægestuderende er på sidste år af lægestudiet og udfører også selv konsultationer superviseret af klinikkens læger.

Vi har ingen lægestuderende i klinik i øjeblikket