SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Louise Søgaard Selmer (født 1982)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2010
 • Speciallæge i Almen Medicin 2018
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 2 piger

SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
Læge Pia Krebs Hessellund (født 1972)

 • Læge fra Aarhus Universitet 2003
 • Speciallæge i Almen Medicin 2012
 • Medlem af Den almindelige danske Lægeforening
 • Medlem af Praktiserende Lægers Organisation
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Overenskomst med sygesikringen
 • Deltager i lægevagtsordningen
 • Gift og mor til 3 drenge

UDDANNELSESLÆGER

Klinikken deltager i videreuddannelsen af yngre læger. En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge der som minimum har arbejdet 6 måneder på et hospital. Formålet er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken. Dette er både udfordrende og inspirerende til gavn for patienterne, de yngre læger og os. Uddannelseslægen er typisk ansat i klinikken i 6 måneder. Vi håber at I vil tage godt imod dem.

Læge Anne Sofie Lundberg (født 1989)
Hoveduddannelse fase 1

 • Læge fra Aarhus Universitet 2017

  Har tidligere arbejdet på:
 • Neurologisk afdeling, Viborg Sygehus
 • Akutmodtagelsen, Randers Sygehus
 • Klinisk farmakologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 • Almen praksis i Hammel og Skødstrup
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Gift og mor til 2 piger

Læge Anne Sofie Kjær (født 1987)
Intro-læge – Er aktuelt på barsel

 • Læge fra Aarhus Universitet 2016

  Har tidligere arbejdet på:
 • Afd. for infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Medicinsk afdeling, Holstebro Sygehus
 • Almen praksis i Holstebro
 • Gift og mor til 1 pige

LÆGESTUDERENDE

Klinikken deltager i uddannelse af lægestuderende. Den lægestuderende er interesseret i at følge med i så meget af arbejdet i praksis som muligt og er omfattet af samme tavshedspligt, som det øvrige personale. Sig venligst til hvis du ikke ønsker at studenten overværer konsultationen. Den lægestuderende er på sidste år af lægestudiet og udfører også selv konsultationer superviseret af klinikkens læger.

Lægestuderende Lotte Tikær Brock
Vi har fornøjelsen af Lotte i uge 46-48.

 • Lotte har i flere år arbejdet i klinikken som praksisassistent.
  Flere af jer har allerede mødt Lotte i klinikken.