KLINIKASSISTENT
Anne -Maj Nielsen
Du kan bestille tid hos klinikassistenten til:

 • Planlagte blodprøver kl. 7.30-8.00
 • Forprøver til årskontrol
 • Forprøver til helbredsundersøgelse
 • Livsstilsrådgivning incl. vægttab og rygestopforløb
 • Kontrol af blodtryk, blodprøver, sukkersyge, astma, KOL, sår, ører mv. efter aftale med lægen
 • 1. Graviditetsundersøgelse
 • Børneundersøgelser 2 år og 3 år
 • Injektioner fx B12-vitamin
 • INR kontrol
 • Rejsemedicinsk vejledning og vaccination, se mere under menupunktet Rejser

SEKRETÆR
Annette Larsen

 • Sidder dagligt ved telefonen og varetager primært sekretæropgaver
 • Hjælper til i laboratoriet med fx blodprøvetagning, vaccinationer, behandling af ukomplicerede urinvejsinfektioner samt test for kønssygdomme
 • Oplært i samtaleterapi ved akut krise og psykiske problemer

PRAKSISASSISTENTER

Marlice Zwanenburg
Rasmus Søndergaard

PRAKSISASSISTENTER

Vores praksisassistenter er medicinstuderende på sidste del af lægeuddannelsen. De varetager sekretæropgaver, laboratorieopgaver, selvstændige konsultationer og sygebesøg efter aftale med og under supervision af klinikkens læger.