STOP INFLUENZA: Klinikken tilbyder influenzavaccination fra d. 1. oktober
OBS: Grundet aktuel mangel på vaccinationer i Danmark, skal vaccinationerne forbeholdes patienter i risikogruppe, se listen herunder.

Ring allerede nu for at bestille en tid til vaccination i klinikken. Husk mundbind til venteværelset.
Hvis du i forvejen har en tid ved lægen eller klinikassistenten, kan vi give dig vaccinationen i forlængelse af din tid, giv os besked når du ankommer.
Patienter som af helbredsmæssige årsager ikke kan komme i klinikken tilbydes gratis vaccination i hjemmet, ring til klinikken og bestil en tid.
Læs mere om influenza og se om du er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination på sundhedsstyrelsens hjemmeside klik her eller se listen herunder – er du i tvivl om du er omfattet, kan du spørge lægen fx. pr. mail.
Prisen for influenzavaccination for borgere som ikke er i risikogruppe er 200 kr. (inkluderer vaccinens pris og selve vaccinationen).

Grundet aktuelt udbrud af covid-19 er det ekstra vigtigt at lade sig vaccinere mod influenza i år, da samtidig infektion med covid-19 og influenza øger risikoen for et alvorligt sygdomsforløb.

Tilbuddet om gratis influenzavaccination omfatter følgende risikogrupper:

  • Ældre på 65+ år (ældre på 85+ år tilbydes en højdosis vaccine).
  • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter:

– kroniske lungesygdomme
– hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
– diabetes type l eller 2 (sukkersyge)
– påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
– kronisk lever- og nyresvigt
– svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering
– andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand
  • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter:

– Læger
– Sygeplejersker
– Farmaceuter
– Kiropraktorer
– Tandlæger
– Afspændingspædagoger
– Bandagister
– Bioanalytikere
– Ergoterapeuter
– Fysioterapeuter
– Jordemødre
– Kliniske diætister
– Optometrister
– Radiografer
– Audiologiassistenter
– Farmakonomer
– Fodterapeuter
– Neurofysiologiassistenter
– Tandklinikassistenter
– Tandplejere
– Tandteknikere
– Beskæftigelsesvejledere
– Plejere
– Plejehjemsassistenter
– Social- og sundhedsassistenter
– Social- og sundhedshjælpere
– Psykologer
– Lægesekretærer
– Sundhedsservicesekretærer
– Portører
– Paramedicinere
– Ambulancebehandlere
– Ambulanceførere