Kære patient

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat brug af mundbind i venteværelset ved lægen. Undtaget er børn under 12 år og personer med fysiske eller mentale svækkelser, som gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

For at mindske smittespredning tilpasser vi dagens program således at der er færre patienter i klinikken ad gangen og en del konsultationer foretages i stedet ved hjælp af videokonsultation.

KONTAKT OS PÅ:
TELEFON 86 17 79 11 alle hverdage kl. 8-12 (pause kl. 10.00-10.30).
MAIL via E-portalen eller “Min Læge” app’en (OBS: egner sig ikke til akutte problemstillinger idet der i perioder kan være en svartid optil 5 hverdage).
ÅBEN VIDEOKONSULTATION alle hverdage kl. 9.00 – 10.30.
AKUTTELEFONEN 25 96 00 18 ved akut uopsættelig behov for lægehjælp alle hverdage kl. 8-16 (fredag efter kl. 12 henvises til den lægeklinik der har vagten i lokalområdet, telefonnummeret oplyses på vores telefonsvarer).

VIGTIG INFO OM TIDSBESTILLING:
Vores online tidsbestilling er åben igen.
Såfremt din henvendelse ikke kræver fysisk undersøgelse eller prøvetagning, opfordrer vi til at du i stedet benytter dig af vores åbne videokonsultation for at forebygge smittespredning. Vores åbne akutte konsultation er fortsat midlertidig corona-lukket.

VIGTIG INFO OM ÅBEN VIDEOKONSULTATION – Alle hverdage kl. 9.00 – 10.30: Du logger på via den gratis app ”Min Læge” den dag du ønsker at foretage videokonsultation og venter i det virtuelle “venteværelse”.
Pia Krebs Hessellund har videokonsultation mandag og tirsdage samt fredage i lige uger
Louise Søgaard Selmer har videokonsultation onsdage og torsdage samt fredage i ulige uger
Uddannelseslæger har videokonsultation efter aftale

VIGTIG INFO OM KONSULTATION I KLINIKKEN:
Hvis du har symptomer på COVID-19, må du IKKE møde op til din aftalte konsultation. Du skal i stedet ringe afbud til klinikken samt få en vurdering af om du skal henvises til test eller selv bestille tid til corona-test.
For at begrænse smitterisikoen i venteværelset er det er vigtigt at du møder så præcist til din tid som muligt samt anvender håndsprit og mundbind.

VIGTIG INFO OM CORONA-TEST:
Patienter uden symptomer, kan selv booke test på coronaprover.dk (dog ikke børn < 2 år).
Patienter med milde symptomer, som IKKE føler sig syge i en grad så de har brug for en sundhedsfaglig vurdering, kan selv booke test på coronaprover.dk (dog ikke børn < 2 år).
Patienter med moderate-svære symptomer eller patienter med milde symptomer som har brug for sundhedsfaglig vurdering, skal ringe til klinikken hvorefter vi vurderer hvordan vi hjælper dig bedst.
Patienter som er nære kontakter, skal kontakte Coronaopsporingen på 32 32 05 11 for at blive henvist til 2 tests. Ved behov for rådgivning kontaktes Kontaktopsporingsenheden på 70 20 02 33.
Læs Sundhedsstyrelsens vejledning til nære kontakter her.

Generelt gælder at alle symptomer på virusinfektion, kan være symptomer på COVID-19. For at hindre smittespredning, må patienter med symptomer på virusinfektion IKKE møde op eller komme til vurdering ved deres egen læge medmindre der foreligger en negativ corona-test (halspodning, PCR-test) inden for 2 dage.

VIGTIG INFO TIL RISIKOGRUPPER:
Hvis du har symptomer og er over 80 år eller er i risikogruppe for at udvikle en alvorlig infektion, anbefaler vi at du ringer til klinikken eller lægevagten for at få en telefonisk vurdering af om du skal blot skal testes eller om du skal vurderes af læge på sygehuset.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER MED PÅVIST COVID-19:
Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation, hygiejne og smitteopsporing, se her.
Du skal kontakte klinikken eller lægevagten ved besværet vejrtrækning, generel påvirket almentilstand, forværring i symptomer eller manglende bedring efter nogle dage også hvis du er i tvivl eller føler dig utryg.

SELVHJÆLP TIL SYMPTOMER EFTER COVID-19 INFEKTION:
Komiteen for Sundhedsoplysning har lavet en folder med gode råd til mennesker, der døjer med følgevirkninger efter COVID-19-sygdom, læs folderen her.


INFO ANGÅENDE ANTISTOF-TEST:
Der forskes stadig i værdien af antistoftest. Nogle borgere er blevet udtrukket til at deltage i befolkningsundersøgelse hvor der anvendes antistoftest. Det er ikke muligt at få taget en antistoftest ved lægen da vi ikke kender værdien af at teste, herunder om det betyder at man så er immun/beskyttet mod ny smitte med COVID-19 og i så fald hvor længe.

Find mere information om COVID-19 og sundhedsmyndigheders anbefalinger på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, klik her

Med venlig hilsen
Lægerne Rolighedsvej
Pia Krebs Hessellund og Louise Søgaard Selmer