Kære patient

På baggrund af Sundhedsmyndigheders anbefalinger er der aktuelt følgende ændringer i klinikken under corona-epidemien:

Du skal fortsat kontakte os ved symptomer, bekymringer og sundhedsfaglige spørgsmål såvel corona-relaterede som ikke-corona-relaterede. Men grundet COVID-19, skal du ringe eller skrive til os først, så finder vi sammen ud af hvordan vi hjælper dig bedst.
For at undgå smittespredning tilpasser vi dagens program således at der er færre patienter i klinikken ad gangen og en del konsultationer foretages i stedet ved hjælp af videokonsultation.

Kontakt os på TELEFON 86 17 79 11 alle hverdage kl. 8-12 (pause kl. 10.00-10.30).
Kontakt os på MAIL via E-portalen (OBS: egner sig ikke til akutte problemstillinger idet der i perioder kan være en svartid optil 5 hverdage).
Kontakt lægerne på VIDEOKONSULTATION alle hverdage kl. 8.30-10.30.
Ved akut uopsættelig behov for lægehjælp: Kontakt os på AKUTTELEFONEN 25 96 00 18 alle hverdage kl. 8-16 (fredag til kl. 12)*.
* Fredag efter kl. 12 henvises til den lægeklinik der har vagten i lokalområdet, telefonnummeret oplyses på vores telefonsvarer.

VIGTIG INFO OM TIDSBESTILLING:
Vores online tidsbestilling åbner igen.
Såfremt din henvendelse ikke kræver objektiv undersøgelse eller prøvetagning, opfordrer vi dog til at du i stedet benytter dig af vores åbne videokonsultation for at forebygge smittespredning.
Vores åbne akutte konsultation er fortsat midlertidig lukket for at forebygge smittespredning.

VIGTIG INFO OM VIDEOKONSULTATION:
Du logger dig på via den gratis app ”Min Læge” den dag du ønsker at foretage videokonsultation. Videokonsultation foretages alle hverdage kl. 8.30-10.30, læs mere om videokonsultation.
Kl. 8.30 – 9.00 (alle hverdage): Anne Sofie Kjær (uddannelseslæge)
Kl. 9.00 – 10.30 (mandag og tirsdage samt fredage i ulige uger): Pia Krebs Hessellund
Kl. 9.00 – 10.30 (onsdage og torsdage samt fredage i lige uger): Louise Søgaard Selmer

VIGTIG INFO OM KONSULTATION I KLINIKKEN:
Nogle konsultationer kræver fremmøde fx når der skal tages prøver, gives vaccinationer og foretages objektiv undersøgelse. Hvis du har symptomer på COVID-19, må du IKKE møde op til din aftalte konsultation. Du skal i stedet ringe afbud til klinikken samt få en vurdering af om du skal testes for COVID-19.
Det er vigtigt at du møder så præcist til din tid som muligt for at undgå for mange patienter i venteværelset. Kommer du i god tid eller skulle der hænde at være ventetid er der fx mulighed for at vente uden for klinikken efter aftale med sekretæren. Vi gør konsultationerne korte, holder god afstand og anvender håndsprit før og efter hver patientkontakt. Vi beder jer anvende håndsprit som står i venteværelset og ved sekretærskranken.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER MED COVID-19 SYMPTOMER:
Det er fortsat vigtigt at inddæmme smitten ved at personer med COVID-19 symptomer bliver testet og opholder sig hjemme i isolation indtil der er svar på testen og/eller de har været symptomfri i 48 timer. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor COVID-19 test ved blot milde symptomer eller hvis du har været nær kontakt til en person med påvist COVID-19. I disse tilfælde skal du kontakte klinikken for bestilling af test hvorefter du selv skal booke en tid til prøvetagning på www.coronaprover.dk.
Hvis du har symptomer og er over 80 år eller er i risikogruppe for at udvikle en alvorlig infektion, anbefaler vi at du ringer til klinikken eller lægevagten for at få en telefonisk vurdering af om du skal blot skal testes eller om du skal vurderes af læge på sygehuset.

For at hindre smittespredning af COVID-19 i samfundet, må patienter med COVID-19 symptomer IKKE møde op eller komme til vurdering ved deres egen læge medmindre der foreligger en negativ COVID-19 test inden for 2 dage.

TEST AF PATIENTER UDEN SYMPTOMER:
I nogle særlige situationer kan det give mening af teste personer som ikke frembyder symptomer på COVID-19. Alle borgere over 2 år kan selv booke test på coronaprover.dk (via samfundssporet).
Hvis du/dit barn har symptomer eller er nær kontakt til en med påvist COVID-19 skal testen bestilles af egen læge (via sundhedssporet).

VIGTIG INFO TIL PATIENTER MED PÅVIST COVID-19:
Du skal kontakte klinikken eller lægevagten ved besværet vejrtrækning, generel påvirket almentilstand, forværring i symptomer eller manglende bedring efter nogle dage også hvis du er i tvivl eller føler dig utryg.
For at hindre smittespredning i familien og samfundet er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og hygiejne, se her.
Ligeledes er det vigtigt at du i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed tager kontakt til personer som du har været i nær kontakt med fra 48 timer før du fik de første symptomer til 48 timer efter dine symptomer ophører. Disse personer skal være ekstra opmærksomme på om de udvikler COVID-19 symptomer de næste 2 uger og anbefales kontakt til egen læge mhp. COVID-19 test på dag 4 og 6, se Sundhedsstyrelsens vejledning til nære kontakter her.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER SOM HAR HAFT SYMPTOMER PÅ COVID-19 SOM ØNSKER ANTISTOF-TEST:
Flere af jer har hørt i medierne at det er muligt at foretage en blodprøve/antistoftest for at se om man har haft COVID-19. Det er endnu ikke muligt at få taget en antistoftest da vi endnu ikke kender værdien af at teste herunder om det betyder at man så er immun/beskyttet mod ny smitte med COVID-19 og i så fald hvor længe. Forskere er ved at undersøge værdien af antistoftesten og vi må således afvente Sundhedsmyndighedernes nærmere udmelding omkring dette.

Du kan læse mere om corona-virus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, klik her

Du kan læse mere om corona-virus og de typiske sygdomsforløb, klik her
Generelt gælder at alle symptomer på virusinfektion kan være symptomer på COVID-19 og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om at blive testet.

Med venlig hilsen
Lægerne Rolighedsvej
Louise Søgaard Selmer og Pia Krebs Hessellund