Kære patient

På baggrund af Sundhedsmyndigheders anbefalinger er der aktuelt følgende ændringer i klinikken under corona-epidemien:

Du skal fortsat kontakte os ved symptomer, bekymringer og sundhedsfaglige spørgsmål såvel corona-relaterede som ikke-corona-relaterede. Men grundet COVID-19, skal du ringe eller skrive til os først, så finder vi sammen ud af hvordan vi hjælper dig bedst.
For at undgå smittespredning tilpasser vi dagens program således at der kun er få patienter i klinikken ad gangen. Vi har organiseret det således at den ene læge ser patienter, mens den anden læge har video- og telefonkonsultationer.

Kontakt os på TELEFON 86 17 79 11 alle hverdage kl. 8-16 (fredag til kl. 12)*.
Kontakt os på mail via E-portalen (OBS: egner sig ikke til akutte problemstillinger idet der i perioder kan være en svartid optil 5 hverdage).
Kontakt os på AKUTTELEFONEN 25 96 00 18 alle hverdage kl. 8-16 (fredag til kl. 12)* ved akut uopsættelig behov for lægehjælp.
* Fredag efter kl. 12 henvises til den lægeklinik der har vagten i lokalområdet, telefonnummeret oplyses på vores telefonsvarer.

VIGTIG INFO OM TIDSBESTILLING:
Al tidsbestilling foregår ved kontakt til klinikken enten pr. telefon eller mail. Dette dels for at sikre at der ikke kommer patienter med mulig COVID-19 symptomer i klinikken, dels for at vi kan vurdere om din henvendelse kan klares ved konsultation over telefon eller video eller om det kræver en konsultation i klinikken.
Vores online tidsbestilling og vores åbne akutte konsultation er derfor midlertidig lukket.

VIGTIG INFO OM TELEFON- OG VIDEOKONSULTATION:
Såfremt det vurderes at din henvendese kan klares pr. telefon eller video, skal du kontakte lægerne i nedenstående tidsrum. Vi opfordrer jer til at anvende videokonsultation via den gratis app ”Min Læge”, læs mere om dette under videokonsultation. For at begrænse ventetiden i telefonen er telefonkonsultationer kun til korte problemstillinger eller svar.

Videokonsultation – alle hverdage i tidsrummet kl. 9.00-10.30:
Mandag: Pia Krebs Hessellund
Tirsdag: Pia Krebs Hessellund
Onsdag: Louise Søgaard Selmer
Torsdag: Louise Søgaard Selmer
Fredag: Pia Krebs Hessellund (ulige uger), Louise Søgaard Selmer (lige uger)

Telefonkonsultation efter aftale til korte svar- alle hverdage kl. 11.00-12.00:
Mandag: Pia Krebs Hessellund
Tirsdag: Pia Krebs Hessellund
Onsdag: Louise Søgaard Selmer
Torsdag: Louise Søgaard Selmer
Fredag: Pia (ulige uger), Louise Søgaard Selmer (lige uger)

VIGTIG INFO OM KONSULTATION I KLINIKKEN:
Nogle konsultationer kræver fremmøde fx når der skal tages prøver, gives vaccinationer og foretages objektiv undersøgelse. Hvis du har symptomer på COVID-19, må du IKKE møde op til din aftalte konsultation. Du skal i stedet ringe til klinikken for at få en ny tid samt en vurdering af om du skal testes for COVID-19.
Det er vigtigt at du møder så præcist til din tid som muligt for at undgå for mange patienter i venteværelset. Kommer du i god tid eller skulle der hænde at være ventetid er der fx mulighed for at vente uden for klinikken efter aftale med sekretæren. Vi gør konsultationerne korte, holder god afstand og anvender håndsprit før og efter hver patientkontakt. Vi beder jer anvende håndsprit som står i venteværelset og ved sekretærskranken.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER MED COVID-19 SYMPTOMER:
I takt med at samfundet er begyndt at åbne mere op, er det vigtigt at inddæmme smitten ved at personer med COVID-19 symptomer forbliver hjemme i isolation indtil de har været symptomfri i 48 timer. Det er derfor nu muligt at blive testet for COVID-19 ved blot milde symptomer. Hvis du ønsker test skal du kontakte klinikken. Hvis vi finder indikation for COVID-19 test, bestiller vi prøven i laboratoriesystemet hvorefter du selv skal booke en tid til prøvetagning på www.coronaprover.dk. Hvis ikke du selv kan booke prøven skal du kontakte corona-hotline 70 20 02 33. Hvis ikke du selv kan køre til prøvetagningsstedet skal du kontakte klinikken, så vi kan bestille corona-bilen til prøvetagning. Resultatet af podningen foreligger dagen efter, du kan selv se svaret på din elektroniske patientjournal på sundhed.dk. Vi vil også kontakte dig hvis testen er positiv (påvist COVID-19), hvis testen er negativ (ingen COVID-19) vil vi som oftest svare dig på mail via E-portalen. Du er også velkommen til at ringe til klinikken for at få svar på prøven.
Hvis du har symptomer og er over 80 år eller er i risikogruppe for at udvikle en alvorlig infektion, anbefaler vi at du ringer til klinikken eller lægevagten for at få en telefonisk vurdering af om du skal testes eller vurderes af læge på sygehuset.

For at hindre smittespredning af COVID-19 i samfundet, må patienter med COVID-19 symptomer IKKE møde op eller komme til vurdering ved deres egen læge medmindre der foreligger en negativ COVID-19 test inden for 2 dage.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER MED PÅVIST COVID-19:
Du skal kontakte klinikken eller lægevagten ved besværet vejrtrækning, generel påvirket almentilstand, forværring i symptomer eller manglende bedring efter nogle dage også hvis du er i tvivl eller føler dig utryg.
For at hindre smittespredning i familien og samfundet er det vigtigt at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om selvisolation og hygiejne, se her.
Ligeledes er det vigtigt at du tager kontakt til personer som du har været i nær kontakt med fra 48 timer før du fik de første symptomer til 48 timer efter dine symptomer ophører. Disse personer skal være ekstra opmærksomme på om de udvikler COVID-19 symptomer de næste 2 uger og i så fald kontakte deres egen læge for bestilling af COVID-19 test, se Sundhedsstyrelsens vejledning til nære kontakter her. Hvis ikke du selv kan foretage smitteopsporing skal du kontakte corona-hotline på 70 20 02 33.

VIGTIG INFO TIL PATIENTER SOM HAR HAFT SYMPTOMER PÅ COVID-19 SOM ØNSKER ANTISTOF-TEST:
Flere af jer har hørt i medierne at det er muligt at foretage en blodprøve/antistoftest for at se om man har haft COVID-19. Det er endnu ikke muligt at få taget en antistoftest da vi endnu ikke kender værdien af at teste herunder om det betyder at man så er immun/beskyttet mod ny smitte med COVID-19 og i så fald hvor længe. Vi må således afvente Sundhedsmyndighedernes nærmere udmelding omkring antistoftest.

Du kan læse mere om corona-virus på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, klik her

Du kan læse mere om corona-virus og de typiske sygdomsforløb, klik her

Med venlig hilsen
Lægerne Rolighedsvej
Louise Søgaard Selmer og Pia Krebs Hessellund