Klinikken tilbyder videokonsultation i de tilfælde hvor det skønnes muligt at foretage konsultationen via video. Det foregår via den gratis app “Min Læge”. Er du i tvivl kan du kontakte klinikken for at høre om videokonsultation er aktuelt for dig.
Læs guide til videokonsultation via app’en “Min Læge”, klik her

ÅBEN VIDEOKONSULTATION – Alle hverdage kl. 9.00 – 10.30:
Du logger på via den gratis app ”Min Læge” den dag du ønsker at foretage videokonsultation og venter i det virtuelle “venteværelse”. Læger kalder på dig når det bliver din tur.
Pia Krebs Hessellund har videokonsultation mandage og tirsdage samt fredage i lige uger
Louise Søgaard Selmer har videokonsultation onsdage og torsdage samt fredage i ulige uger
Uddannelseslæger har videokonsultation efter aftale

Der gøres opmærksom på, at det er strafbart at optage en videokonsultation. Er der andre til stede under konsultationen, skal lægen informeres og patienten give samtykke til dette.