NYTTIG INFORMATION OM CORONA-VIRUS OG SYGDOMSFORLØB
Coronavirus (COVID-19) tilhører en familie af vira, der kan være årsag til alt fra milde forkølelser til alvorlige nedre luftvejsinfektioner med mulig dødelig udgang. Tiden fra smitte til man udvikler symptomer på COVID-19 er mellem 2 og 12 dage med en median tid omkring 5-7 dage. COVID-19 smitter ved dråbesmitte og kontaktsmitte (håndtryk, via genstande m.v.) ligesom andre forkølelsesvirus. Overlevelsestiden for COVID-19 på overflader er endnu ukendt, men for praktiske formål regnes med en overlevelsestid på højst 48 timer. Virus er følsomt over for desinfektion med ethanol. Der også mulighed for, at coronavirus kan smitte via fæko-oral smitte, men det antages ikke at have betydning for smittespredning. Der er ikke påvist smitte fra mor til foster under graviditet.
Nære kontakter til COVID-19 smittet og personer der er indrejst fra risikoområde skal informeres om COVID-19 og hvilke symptomer man skal være opmærksom på, herunder feber og/eller tegn på luftvejsinfektion, til og med 14. dag efter kontakt. Grundet smitteforebyggelse skal de uafhængigt af symptomer holde sig hjemme og kontakte læge ved behov. Samt frarådes tæt kontakt med andre mennesker, herunder også evt. husstandsmedlemmer.
Grundet smitteforebyggelse skal ALLE personer med luftvejssymptomer (forkølelse, nys, halssmerter og hoste) uanset om det er COVID-19 eller anden virusuinfektion opholde sig hjemme indtil de er raske og kontakte læge/vagtlæge telefonisk ved påvirket almentilstand eller forværring.

SYGDOMSFORLØB VED COVID-19
Der ses variable sygdomsforløb med COVID-19. De tre typiske forløb er:

  • Mildt forløb, som forekommer hos størstedelen af de smittede: Nogle patienter – især yngre – kan have COVID-19 uden at udvikle symptomer. For de der udvikler symptomer, er det karakteristiske at man til at begynde med har symptomer fra svælget og øvre luftveje, alment ubehag, muskelsmerter og evt. let tør hoste, men ikke åndedrætsbesvær. I dette stadium har patienten ofte ikke feber. Ovenstående symptomer forsvinder spontant i løbet af 4-6 dage og personen anses derefter for at være klinisk rask, og uden risiko for at blive alvorligt syge af COVID-19. I dette forløb vil der sjældent være behov behandling fra sundhedsvæsenet.
  • Moderat alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): På 4.-7. dagen efter de første symptomer fra øvre luftveje, begynder patienten at klage over åndenød. Samtidig forværres hoste, og feberen kan stige. De nedre luftveje inddrages og der tilkommer lungebetændelse med behov for understøttende behandling i form af ilt- og væskebehandling. Der er behov for indlæggelse på et hospital, men patienten klarer sig igennem infektionen uden behov for indlæggelse på intensivt afsnit.
  • Alvorligt forløb (hovedsageligt ældre og kronisk syge): Denne gruppe af patienter ligner de patienter med moderat alvorligt forløb, men adskiller sig fra denne gruppe ved, at patientens lungebetændelse fortsat forværres over de følgende 2-4 dage. For sådanne patienter vil behovet for supplerende iltbehandling øges, og mange vil opleve, at de udtrættes og derfor får behov for indlæggelse på intensivt afsnit til respiratorbehandling. Dette er naturligvis en alvorlig tilstand, men erfaringerne fra Kina viser, at størstedelen klarer sig igennem forløbet og overlever.

HVIS DU HAR SYMPTOMER PÅ CORONA-VIRUS eller anden virusinfektion (forkølelse, ondt i halsen, feber, hoste, åndenød, muskelsmerter og/eller hovedpine) er det vigtigt at du bliver hjemme til du er helt rask, for at undgå smitte i samfundet.
Hvis du har brug for råd eller ligelig vurdering skal du ringe til os.
Vi anbefaler at du ringer til os hvis du er over 80 år eller er særlig sårbar for at udvikle en alvorlig infektion. Det er VIGTIGT at du ringer til os ved besværet vejrtrækning, generel påvirket almentilstand, manglende bedring eller forværring over nogle dage.

ER DU I TVIVL SÅ RING – og RING IGEN ved forværring.
Kontakt os på TELEFON 86 17 79 11 (kl. 8-16)

Ved akut uopsættelig behov for lægehjælp ring på AKUTTELEFONEN 25 96 00 18

Af hensyn til smitterisikoen må du IKKE møde uanmeldt op i klinikken.